Lunch

    Reservationen är inte möjlig, denna dukning är avslutad.

Middag

    Tidsfrist för online – bokning har löpt ut. Vänligen ring till restaurangen. Telefonnummer
    +358 40 197 1157
Vi föreslår följande tider:
Eller du kan ringa till restaurangen: