Lunch

    Reservationen är inte möjlig, denna dukning är avslutad.

Middag

    Tidsfrist för online – bokning har löpt ut. Vänligen ring till restaurangen. Telefonnummer
    +358 9 638 873
Eller du kan ringa till restaurangen: