Middag

    Tidsfrist för online – bokning har löpt ut. Vänligen ring till restaurangen. Telefonnummer
    +358 40 173 9910
Eller du kan ringa till restaurangen: