Middag

    Tidsfrist för online – bokning har löpt ut. Vänligen ring till restaurangen. Telefonnummer
    +358 10 322 8140
Vi föreslår följande tider:
Eller du kan ringa till restaurangen: