Middag

    Tidsfrist för online – bokning har löpt ut. Vänligen ring till restaurangen. Telefonnummer
    +358 45 305 1211
Eller du kan ringa till restaurangen: